Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Mają one związek z nowymi przepisami, które obowiązują w Polsce od 25.05.2018r a dotyczą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych -RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych jest Marlena Salamonowicz  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy 4pliszka Marlena Salamonowicz, prowadząca sklep internetowy, działający pod https://www.4pliszka.pl,  (adres właściciela: ul.1 Maja 29, 16-420 Raczki) NIP: 5882158058, REGON 200868241

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail 4pliszka@gmail.com

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
 – imię i nazwisko;
 – adres dostawy;
 – numer telefonu;
 – adres e-mail;
 – numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

PANA/PANI DANE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE W CELU:PODSTAWA PRZETWARZANIA:
Wystawianie faktur Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Po wystawieniu Państwu faktury będziemy przetwarzać te dane przez okres sześciu lat (dokumentacja księgowa). Art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, m.in. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej. 
Realizacja procedury reklamacji i odstąpienia od umowyPodanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający trzech lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
W celach archiwalnych (dowodowych) prawnej Potrzeby wykazania faktówniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów
W celu badania satysfakcji klientówniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
W celu oferowania Tobie przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzebniezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest marketing bezpośredni usług/produktów Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na wysyłaniu informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego za uprzednią zgodą Użytkownika. 

ODBIORCY LUB KATEGORIA ODBIORCÓW TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać powierzone podmiotom współpracującym z nami. Powierzenie takiego przetwarzania następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy. Powierzenie przetwarzania danych oznacza, że podmioty trzecie uzyskają dostęp do Twoich danych, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu i w zakresie celów przez nas określonych.

W celu wykonywania umów, na podstawie których dokonujesz zakupu naszych towarów, Twoje dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:
 1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 2. podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa płatności,
 3. podmiotom świadczącym usługi hostingowe na naszą rzecz,
 4. podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne na naszą rzecz,
 Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich bez Twojej odrębnej zgody.  Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom. 

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.


  ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1 Sklep internetowy Lokoart.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie.

2. Każdej zmianie będzie towarzyszyła odpowiednia informacja dla klientów.